خبرگزاری خراسان: علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب کشور تاکید کرده که کار بند پوزه لیچ ولایت غور نباید یک روز توقف داشته باشد.
خبرگزاری خراسان: یک عضو برجسته شورای ولایتی بادغیس پرده از نقش «دختران و زنان» طالبان در منطقه پسته لیق این ولایت برداشت و گفت که کماکان حضور و فعالیت خانم‌های طالبان با مردان شان یکسان است.
خبرگزاری خراسان: وزارت انرژی و آب کشور اعلام می‌کند که کارهای ساحوی مربوط به دیزاین تفصیلی بند بخش آباد فراه به پایان رسیده‌است. 
خبرگزاری خراسان: کمپاین خزانی توزیع گندم بذری اصلاح شده با حضور داشت محمد آصف رحیمی، والی ولایت هرات انجینیر عبدالصبور رحمانی،  رئیس اداره زراعت حاجی قاضی نذیر حنیفی، نماینده مردم در پارلمان روسای دوایر دولتی، رئیس میثاق شهروندی، روسای شوراهای انکشافی ولسوالی‌ها و جمعی از دهاقین در ولسوالی پشتون زرغون افتتاح گردید. این پروگرام در سطح ۱۹ ولسوالی ولایت هرات قابل تطبیق بوده که به مقدار ۱۱۰۰ تن گندم بذری اصلاح شده برای ۲۲۰۰۰ دهقان و به ساحه ۴۴۰۰۰ جریب زمین به سبسایدی ۶۰٪ برای دهاقین توزیع گردید.
خبرگزاری خراسان: ساختمان اداری پلیس اناثیه ولایت هرات با هزینه 441000 دالر امریکایی از کمک‌های کشور کوریا تمویل و از سوی بانک انکشافی ملل متحد به شکل مدرن و عصری در حوزه نهم امنیتی این ولایت افتتاح گردید.
خبرگزاری خراسان: همزمان با سفرمحمد آصف رحیمی، والی هرات به ولسوالی پشتون زرغون، پنج برنامه بزرگ زیربنایی و انکشافی با هزینه نزدیک به ۱۸ میلیون دالر امریکایی در این ولسوالی افتتاح شد.
خبرگزاری خراسان: نرگس نهان سرپرست وزارت معادن کشور در دیدار با محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات از موجودیت منابع سرشار زیر زمینی این ولایت یاد آوری کرد و گفت که "وزارت معادن روند احیای فابریکه سمنت هرات را سرعت بخشیده‌است.
خبرگزاری خراسان: دوکتور تیمور شاران معین پالیسی اداره مستقل ارگان‌های محلی می‌گوید: بر اساس پالیسی جدید که در دست تدوین می‌باشد بیشترین توجه به ولایات صورت خواهد گرفت.
خبرگزاری خراسان: محمد رضا بهرامی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان روز پنج شنبه وارد هرات شد و با هیئتی برای بازدید از خط آهن خواف - هرات به آن منطقه سفر کرد.
خبرگزاری خراسان: والی هرات و سفیر ایران در کابل بر تسریع روند ریل گزاری قطعه سوم راه آهن هرات خواف تاکید نمودند.
صفحه8 از11

ارتباط با خراسان نیوز

ایمیل ادرس : khorasannewsinfo@gmail.com

آخرین پست ها