خبرگزاری خراسان: محمد عارف منصوری دیپلمات سابق افغانستان در تهران
خبرگزاری خراسان: از گذشته‌ها در جهان حکومت‌های زیادی شکل گرفته است و در عین حال تعدادی هم نیز فرو پاشیدند، این فروپاشی‌ها و یا هم آغاز دولت‌های جدید یک تصویر مُبهمی را به ذهن مان می‌دهد که چرا؟
خبرگزاری خراسان: اخیرا با یکی از دوستان صحبت می‌کردم. او از رشد روز افزون سلفی‌ها، صفوی‌ها، اخوانی‌ها، تحریری‌ها و دیوبندی‌ها در هرات ابرازِ نگرانی می‌کرد و می‌گفت اگر وضع به همین منوال پیش برود و جلو فعالیت‌ این گروه‌ها سدّ نگردد، هرات به یکی از پایگاه‌های مهم افراط‌گرایی دینی در افغانستان بدل می‌شود. گفتم: چاره چیست؟
دموکراسی در یک تعریف بسیار ساده، حکومت مردم بر مردم است که اراده مردم را در اداره حکومت تمثیل می‌کند.آزادی بیان، آزادی مطبوعات، تشکیلات سیاسی و انتخاباتاز پایه ترین اساسات دموکراسی بشمار می‌رود. دموکراسی و شاخص‌هایجانبی آن صرف می‌تواند در محور قانون انسجام و انتظام یابد. قانون مصوبه‌ای است که توزیع و توضیح قدرت را در یک جغرافیای معین سیاسی مطابق به شرایط اجتماعی جامعه شکل می‌دهد.

ارتباط با خراسان نیوز

ایمیل ادرس : khorasannewsinfo@gmail.com

آخرین پست ها