خبرگزاری خراسان: روز سه شنبه 14/9/1396هیئتی متشکل از مسئولین راه آهن وزارت راه و شهرسازی ، پیمان کاران پروژه خط آهن خواف – هرات از روند ریل گذاری خط آهن خواف - هرات در ایستگاه غوریان بازدید کرده و در نشستی دوجانبه با نماینده راه آهن افغانستان، رئیس فوائد عامه، والسوال غوریان در مقر این ولسوالی موانع موجود پروژه را بررسی کرده و پیشنهادهای لازم را ارائه کردند. 
خبرگزاری خراسان: شهروندان ولایت هرات و افغانستان دست كم تا يك ‌سال ديگر از گاز لوله كشي شده پروژه "تاپي" بهره مند خواهند شد.
خبرگزاری خراسان: شهروندان ولایت هرات و افغانستان دست كم تا يك ‌سال ديگر از گاز لوله كشي شده پروژه "تاپي" بهره مند خواهند شد.
خبرگزاری خراسان: یک پروژه عام المنفعه در ولایت غور تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت.
خبرگزاری خراسان: مسئولان حوزه دریایی هریرود-مرغاب می‌گویند: از اول حمل 1396 تا اول قوس 1396هـ.ش 1.1میلیار متر معکب آب از توربین‌ها و دریچه‌های آبیاری بند سلما به مزارع هشت ولسوالی مسیر دریای هریرود سرازیر شده است.
خبرگزاری خراسان: کار قیرریزی پنچ کیلومتر سرک با قطع نوار توسط انجینیر محمد سمیع، والی نیمروز در حضور اعضای شورای ولایتی، برخی از روسای ادارات ملکی و نظامی و تعدادی از متنفذین اقوام آن ولایت آغاز گردید.
خبرگزاری خراسان: محمد یونس رسولی، معاون و سرپرست مقام ولایت فراه می‌گوید: " تمام برنامه‌های سکتوری، پروژه‌های زیربنایی و بازسازی باید با نهادهای جامعه مدنی و شورای ولایتی در میان گذاشته شود".
خبرگزاری خراسان: مسئولان در اتاق تجارت ولایت هرات در غرب کشور می‌گویند مشکلات امنیتی بازرگانان این ولایت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
خبرگزاری خراسان: معاون شورای وزیران ترکمنستان در راس یک هیئت وارد ولایت هرات شده و در دیدار با والی هرات گفته است در اوایل سال آینده میلادی کار احداث پروژه تاپی در داخل افغانستان آن‌هم در ولایت هرات آغاز می‌شود.
خبرگزاری خراسان: کار بازسازی کانال‌های آبیاری قیستان، یحیی آباد، غوپروا، روندان، دشت نیزان و طاقچه در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات آغاز شد.
صفحه11 از16

ارتباط با خراسان نیوز

ایمیل ادرس : khorasannewsinfo@gmail.com

آخرین پست ها