خبرگزاری خراسان: گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان اوایل هفته آینده به ولایت هرات می‌آید. سید ابوبکر صادقیار عضو این حزب در هرات این خبر را تایید کرده‌است.
خبرگزاری خراسان: خوانندگان محترم خراسان نیوز از دیدگاه شما زیدان واقعی کدام یک است!
خبرگزاری خراسان: شورشیان طالب در روزهای «سه شنبه و جمعه» در (ولسوالی) خاک سفید ولایت فراه بازار غلام یا «برده فروشی» دارند.
خبرگزاری خراسان: دارالعلوم عالی هرات از طراح اصلی کشتار میرزا اولنگ محافظت می‌کرد. و فرد مظنون از داخل دارالعلوم بازداشت شده است

ارتباط با خراسان نیوز

ایمیل ادرس : khorasannewsinfo@gmail.com

آخرین پست ها