توقف 7موترباربدون اسناد گمرکی در هرات

خراسان نیوز:چهار عراده موتر تیلر و سه عراده موتر خاور حامل اموال مختلف النوع، که فاقد اسناد قانونی و گمرکی میباشد، از سوی هئیت مشترک شورای ولایتی، سارنوالی و پولیس توقف داده شده است.

در گزارشی که از سوی این هیئت به خبرگزاری خراسان نیوز رسیده است، آمده است که این موتر ها حامل اموال مختلف هستند، که شبانگاه به گونه قاچاقی و بدون اسناد گمرکی، جواز سیر، کتابچه ی خط سیر و اضافه بار از گمرک بندری اسلام قلعه به شهر هرات انتقال میشده اند.

این موتر ها از سوی هیئت متذکره در مسیر شاهراه هرات – اسلام قلعه در مربوطات ولسوالی کهسان هرات، توقف داده شده است.

کامران علیزائی رئیس شورای ولایتی هرات، میگوید: پس از آنکه برایش اطلاع رسیده است که یک تعداد افراد زورمند اموال وارداتی را به نام وی از طریق گمرک اسلام قلعه بدون محصول گمرکی به گونه اضافه بار از حد معمول، شبانگاه به داخل شهر هرات انتقال میدهند، از اداره های سارنوالی و قوماندانی امنیه درخواست معرفی نماینده گان شان به منظور تعقیب و بررسی این موضوع کرده است.

وی افزود: چهار شب قبل پس از آنکه همراه با هئیت متذکره به منظور پیگیری این موضوع به مسیر شاهراه رفته است، در مربوطات ولسوالی کهسان چهار عراده موتر تیلر و سه عراده موتر خاور حامل اموال مختلف النوع را از موقیعت های جداگانه متوقف کرده اند، که این موتر ها فاقد هرنوع اسناد قانونی میباشند.

علیزائی میگوید: دوعراده از موترهای تیلر متذکره پس از توقف، به پوسته ی امنیتی تیرپل مربوط قوماندانی امنیه ی کهسان سپرده شده، یک عراده موتر تیلر به پوسته ی پولیس راه، کندک شاهراه سپرده شده و یک عراده دیگر از موتر های تیلر که عوارض تخنیکی داشت، نزدیک پوسته ی امنیتی در ساحه ی قدوس آباد متوقف و محافظین رئیس شورای ولایتی نیز به منظور همکاری با پولیس برای تامین امنیت آن ها موظف گردیدند.

رئیس شورای ولایتی هرات میگوید: سه عراده موترنوع خاورکه حامل اموال قاچاقی بود، با سه تن از محافظین شورای ولایتی به منظور انتقال به گمرک هرات، به سمت شهر حرکت داده شد، که در مسیر راه از سوی افراد زورمند، یک عراده موتر خاور، همراه با دریوران دو موتر دیگر فرار داده شده و به جای نامعلومی منتقل گردیده اند.

درهمین حال سید عارف هاشمی آمر کشف جرائم اقتصادی قوماندانی امنیه ی هرات و عضو هیئت متذکره، میگوید: ساعتی بعد از آنکه دو موتر تیلر به پوسته ی امنیتی تیرپل سپرده شده بود، قوماندان پوسته ی مذکور طی تماس تلفنی برایش اطلاع داده است، که تعدادی افراد مسلح همراه با حدود 40 تن دیگر که افرادی ناشناس هستند، به مقابل پوسته ی امنیتی آماده و با پرسونل برخورد فزیکی کرده و قوماندان پوسته را مورد لت و کوب قرار داده و دو عراده موترتیلری فاقد اسناد گمرکی که به آنها سپرده شده بود را با خود برده اند.

رئیس شورای ولایتی هرات با اینکه از کسی نام نمیبرد، برخی اداره ها را به ضعف و ناتوانی متهم کرده میگوید: که شماری از اداره های محلی هرات، با زورگویان و مفسدین همکاری میکنند.

از سوی هم رئیس سارنوالی هرات نیز تائید میکند، که براساس درخواست رئیس شورای ولایتی هرات، یکتن از سارنوالان را به عنوان عضوهیئت بررسی کننده این موضوع معرفی کرده است، تا این قضیه به صورت جدی پیگیری شود.

هرچند مسئولان گمرک هرات، موجودیت فساد در گمرکات را رد نمیکنند، اما از چگونگی این موضوع ابراز بی خبری مینمایند.

درهمین حال جنرال امین الله امر خیل قوماندان امنیه ولایت هرات میگوید: که پولیس هرات به هیچ فرد یا گروهی اجازه نمیدهد، تا با زورگویی و استفاده از نام زورمند بیت المال را به تاراج ببرند و رئیس شورای ولایتی نیز اگر شکایتی مبنی براینکه کس یا کسانی از نام او سو استفاده میکرده اند، باید از طریق نیروهای امنیتی و پولیس که نیروی اجرائی هستند، اقدام میکرد، نه اینکه توسط موظفین خودش داخل عمل شود.

وی تاکید دارد، که بر اساس فرمان ریاست جمهوری کشور، نه پولیس و نه هم کس دیگری به هیچ عنوان در مسایل گمرکی مداخله کرده نمیتوانند.

از سوی هم اداره ی محلی هرات میگوید: هیئتی را متشکل از نماینده گان چند اداره تشکیل و به منظور بررسی این موضوع موظف ساخته است.

گفته میشود: این موترها پس از چهار روز توقف شام روز جمعه به گمرک مرکزی شهر هرات منتقل گردیده است.

موجودیت فساد در گمرکات هرات تازه گی ندارد، در گذشته نیز بارها شاهد شکایات طیف های مختلف از جمله تاجران مبنی بر فساد گسترده در گمرکات بندری و مرکز شهر هرات بوده ایم.

یکی از جمله این شکایت ها که به تازه گی مطرح بحث است، خرابی اسکنر بندر اسلام قلعه ی هرات میباشد، که براساس ادعا ها از حدود چهار سال بدین سو بگونه ی قصدی غیر فعال شده است، تا زمینه ی فساد بیشتر دراین گمرک فراهم گردد.

هرچند اداره ی محلی هرات، طی روز های آخیر خبر از فعال ساختن اسکنر گمرک اسلام قلعه را در آینده ی نزدیک داده است، اما اینکه دولت برای جلوگیری از این فساد چه اقدام بهتری را روی دست میگیرد، سوالیست که همواره از سوی سکتور خصوصی و تاجران مطرح میشود.

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

Location

اشتراك گذاري :
0
  • هیچ نظری یافت نشد

ارتباط با خراسان نیوز

ایمیل ادرس : khorasannewsinfo@gmail.com

آخرین پست ها